`•.,¸¸,.•´¯Oyun, program ve bilgisayar¯`•.,¸¸,.•´

 

Oyun,program ve bilgisayar hakkında herşey burda


 
AnasayfaKapıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
dj_mami
Paylaşımcı üye
Paylaşımcı üye
dj_mami

Mesaj Sayısı : 338
Tecrübe Puanı : 589
Üye Tecrübesi : 12
Kayıt tarihi : 20/10/09

MesajKonu: TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ   Perş. Kas. 19, 2009 7:04 pm

TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ
Bu derste; Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, ****** ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ile kazandırılacak beceriler, bulundukları ülkenin dilini daha kolay öğrenmelerine katkı sağlayacak; çocuklarımız hem kendi ülkelerinin hem de yaşadıkları ülkenin insanlarıyla sağlıklı iletişim kurabileceklerdir.

Çocuğun yaşadığı ülkedeki okul başarısını belirleyen en önemli etkenlerden biri dil becerisidir. Ana dilinin olanaklarını kavrayan öğrenci, yaşadığı ülkenin dilini de kolay öğrenecektir. Böylece öğrencinin okul başarısı olumlu yönde etkilenecektir.

Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak Türkiye’de yaşayan yakınlarıyla ilişkilerini sürdürebilmelerinde, ülkelerindeki akraba, dost ve arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmelerinde ana dili öğretiminin önemi büyüktür.

Diğer yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde, ülkemizin birer temsilcileri oldukları düşünüldüğünde, Türkçenin yeni kuşaklar tarafından yaygın olarak kullanılması yurdumuzun tanıtımı açısından da önem taşımaktadır.

DİLİMİZİN İŞLEVLERİ
Öğrencilerin sosyo-kültürel, psikolojik ve zihinsel gelişimlerinde, etkili bir dil eğitiminin yaşamsal önemi vardır.

Dil, millî kültürün temel ögesidir.
Kültür, bir arada yaşayan kişilerin birbirlerinden ve doğadan etkilenmeleri sonucunda oluşur. Etkileşim, toplumdaki bilgilerin, becerilerin ve değerlerin paylaşılmasıdır.

Bir toplumda paylaşılması gereken ilk ve en önemli bilgiler, beceriler ve değer yargıları dil ile ilgilidir. Çünkü dil, kültürün temel ögesidir. Kültür birliğini esas alan ****** milliyetçiliğinin özünü de Türk dili oluşturmaktadır.

Dil, iletişim aracıdır.
Yabancı ülkelerdeki Türk çocuklarının Türkiye’dekilerle etkileşim içinde olabilmeleri, Türkçeyi doğru kullanabilmelerine bağlıdır. Kendi diline yabancılaşma, kendi toplumuna yabancılaşma sonucunu doğurur.

Etkilenme ve öğrenme, iletişimle yakından ilgilidir. Kişilerin kendi toplumlarıyla etkileşebilme yeteneklerini, dillerini kullanabilme becerileri belirler.

Dille iletişimin bir yönünü; izlediğini, dinlediğini ve okuduğunu anlama; diğer yönünü duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, izlenimlerini sözle veya yazıyla anlatma oluşturmaktadır.

Günümüzde, görsel ve işitsel araçların hızla yayılarak yaşamımızda etkin bir rol oynaması anlamanın ve anlatmanın önemini daha da artırmıştır.

Türkçe eğitimi almış bir kimse, kendisine söz ve yazıyla anlatılmaya çalışılan duyguları, düşünceleri, tasarıları ve izlenimleri; herhangi bir noktayı atlamadan kavrayabilmelidir. Öğrenci, yalnız konuşmacı ve yazarın iletisini kavramakla kalmamalı, kavradığı anlamlar üzerinde düşünmeli ve bu anlamları gerektiğinde kendi yaşamında da kullanabilmelidir.

Türkçe eğitimi sonucunda duygular, düşünceler, tasarılar ve izlenimler, belli bir amaca yönelik olarak başkalarına söz veya yazıyla anlatılabilmelidir. Çünkü çağımızdaki toplumsal yaşayış, başkalarını anlamak kadar, kendimizi anlatmayı da zorunlu kılmaktadır.

Dil, düşünme aracıdır.
İnsan dil aracılığıyla düşünür. Her ülkede büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında ” düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir.

Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçenin yeterince bilinmesiyle gerçekleşebileceği unutulmamalıdır.

Dil, ulusal kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın en etkili aracıdır.
Eğitimin amaçlarından birisi de ulusal kültürü gelecek kuşaklara aktarmak suretiyle toplumun bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamaktır. Yapılacak dil çalışmalarında; ulusal kültürümüzün canlı, birleştirici, ortak bilinci pekiştirici, ulus ve yurt sevgisini güçlendirici örnekleri olan Halk Edebiyatı ürünleri (masal, destan, öykü, fıkra, tekerleme vb.) üzerinde durulmalı; yönetim biçimimiz, yerleşim birimlerimiz, doğal güzelliklerimiz, tarihî ve turistik zenginliklerimiz, dinî ve ulusal bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimiz (doğum, sünnet, nişan, düğün vb. ) anlama ve anlatma konuları olarak ele alınmalıdır.

Dilin yukarıda açıklanan nitelikleri dolayısıyla yabancı ülkelerde yapılacak Türkçe eğitimi, hem çocuklarımız açısından hem de toplumumuz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Böylece, metnin anlamı iyice kavratıldığı gibi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilme bilincine varmaları da sağlanır.

TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
Türkçe dersi öğrencilere; Türk dili ve kültürünü geliştirebilme, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabilme,

Görüp izlediklerini, duygu ve düşüncelerini, incelediklerini, okuduklarını, öğrendiklerini, düşünüp tasarladıklarını amaca uygun olarak sözle veya yazıyla anlatabilme,

Türk dilinde doğru düşünebilme, Türk dilinin kurallarının farkına vararak doğru ve etkili kullanmaya özen gösterebilme,

Okumayı zevk ve alışkanlık hâline getirebilme, sözcük dağarcığını zenginleştirebilme,

Türkiye’deki akraba ve yakınlarıyla ilişkisini sürdürmek suretiyle aralarındaki sevgi ve saygı bağlarını sürekli güçlü tutabilme,

Ulusal duygularını geliştirebilme ve canlı tutabilme,

Bulunduğu ülkenin insanları ile orada yaşayan Türkler arasındaki dil farklılığından doğabilecek iletişim güçlüklerinin farkına varabilme yeterliliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNİN ÖNEMİ
Kültür, ulusların uzun yılların birikimi sonucunda oluşturdukları yaşam biçimidir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak varlıklarını sürdürmeleri ve kuşaklar arası iletişim kurmalarında önemli bir işlevi üstlenir. Kendi kültürünü evrensel kültür içerisinde koruyup geliştiren ve farklı kültürlerle karşılaştırabilen bireylerin yetişmesi günümüzde giderek önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerinin, kimliklerini ve kültürlerini koruyarak farklı kültürlere de uyum sağlayabilmeleri temel koşullardandır.

Bu anlamda kendilerine güvenen, yaşadıkları her ortamda çevresindeki insanlarla kolayca iletişim kurabilen, farklı kültür ve inançta olan insanlara karşı hoşgörü ile bakabilen, ülkesini seven, kendisine ve yurduna karşı görev sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetiştirilmeleri temel hedeftir.

Böylece öğrencilerin; ülkelerini yakından tanıyarak bulundukları ülke ile olan ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde kendilerine düşen görevi yerine getirme bilincini kazanmış olurlar.

Öğrencilerin Türk kültürü derslerinde edindikleri bilgi beceri ve tutumları, yaşadıkları ülkelerdeki okul başarılarına da yardımcı olmaktadır.

Türk Kültürü Dersi Öğretim Programıyla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının; Türk kültürünü, ****** ilke ve devrimleri doğrultusunda geliştirmeleri, maddî, manevî değerlerini yakından tanıyarak sahip çıkmaları bu yolla da ulusal benliklerini korumaları amaçlanmıştır.

TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNİN GENEL AMAÇLARI
Bu program öğrencilere; Kültürünü tanıyıp kimliğini koruyarak ülkesi ve Türk kültürü ile olan bağlarını geliştirebilme, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ******’ün önemini kavrayabilme,

Çağdaş Türkiye’nin kurulmasında ve gelişmesinde ******çü düşüncenin önemini kavrayabilme,

Türk devriminin anlamını kavrayarak Türk milleti için öneminin farkında olabilme,

****** ilke ve devrimlerinin önemini kavrayıp evrensel ilke ve değerlere uygun olarak bunların geliştirilmesinde üzerine düşen görevin farkında olabilme,

Tarihte büyük uygarlıklar kurmuş, köklü bir geçmişe sahip büyük Türk milletinin bireyi olduğunun farkında olabilme,

Türk milletinin manevî değerlere olan bağlılığını, vatanseverliğini, doğruluğunu, insanlık duygusunun yüceliğini ve iyilikseverliğini kavrayabilme,

Özgürlükçü demokrasinin ve Cumhuriyetin, demokratik yaşayış biçiminin gereklerini kavrayıp yasalara saygılı olarak çağdaş insan anlayışına uygun davranabilme,

Ülkelerin ve insanların birbirleriyle barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, dostluk ve dayanışma içerisinde bulunmalarının gerekliliğini kavrayabilme,

Bulundukları ülkede Türk milletini temsil etmeleri nedeniyle olumlu davranışlar göstermeyi alışkanlık hâline getirebilme,

Türkiye’ye döndüklerinde Türk toplumunun yaşayış biçimine, dil ve kültürüne kolaylıkla uyum sağlayabilme,

Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak bulundukları ülkedeki farklı kültür, görüş, din ve inanışları hoşgörülü bir yaklaşımla karşılayabilme,

Yurdunu ve milletini seven bir kişiliğe sahip olabilme Müzik yoluyla Türk kültürünü tanıtabilme,

Türk kültürünün dünya kültürleri arasındaki yeri ve önemini kavrayabilme Toplum hâlinde yaşamanın önemini kavrayarak yasalara ve kurallara uygun davranmayı alışkanlık hâline getirebilme,

Yasal çerçevede hakkını aramasını bilen, kendine güven duyan bir kişiliğe sahip olabilme Kültürel değerlere bağlı kalınarak ekonomik yönden kalkınmanın mümkün olduğunu kavrayabilme,

Türkiye’nin jeopolitik, ekonomik konumu açısından dünyanın önemli bir yerinde bulunduğunu kavrayabilme yeterliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

[b]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_tugay
Paylaşımcı üye
Paylaşımcı üye
dj_tugay

Mesaj Sayısı : 263
Tecrübe Puanı : 376
Üye Tecrübesi : 7
Kayıt tarihi : 28/09/09

MesajKonu: Geri: TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ   Çarş. Kas. 25, 2009 7:36 pm

paylaşım için teşekkürler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
sahin uysal
Acemi üye
Acemi üye
sahin uysal

Mesaj Sayısı : 150
Tecrübe Puanı : 184
Üye Tecrübesi : -5
Kayıt tarihi : 02/11/09
Yaş : 22
Nerden : Yalova

MesajKonu: Geri: TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ   Cuma Kas. 27, 2009 10:36 am

aytekin hoca sayesinde en sevdiğim ders oldu lan :S
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
PosaidoN
AdмiηisTяάTσЯ
AdмiηisTяάTσЯ
PosaidoN

Mesaj Sayısı : 2
Tecrübe Puanı : 2
Üye Tecrübesi : 0
Kayıt tarihi : 01/04/10
Nerden : Nerden'se nerden sanane :)

MesajKonu: Geri: TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ   C.tesi Nis. 03, 2010 12:05 pm

Paylaşım İçin Teşekkürler...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
`•.,¸¸,.•´¯Oyun, program ve bilgisayar¯`•.,¸¸,.•´ :: Eğitim :: Dersler hakkında paylaşımlar-
Buraya geçin: